Pressroom

Twój zawód. Twoja przyszłość? - wywiady audytoryjne w szkołach

01-04-2010

"Twój zawód. Twoja przyszłość?" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w którego pierwszym etapie wzięliśmy udział. Badanie ma za zadanie pokazać, jak kształtuje się kariera młodzieży, która kończy naukę w szkołach zawodowych w Małopolsce. Celem jego pierwszego etapu było zebranie wyczerpującej informacji o uczniach ostatnich klas tego typu placówek. BBS Obserwator przeprowadził wywiady audytoryjne w 217 zespołach szkół, łącznie udało nam się zebrać 16 138 ankiet. Raport opracowany został przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (tu można się z nim zapoznać).

powrót