Pressroom

Seniorzy w województwie śląskim jako dawcy i odbiorcy wsparcia - raport dla ROPS Katowice

10-07-2012

W czerwcu bieżącego roku BBS Obserwator zrealizował badania dla ROPS Katowice pt. Seniorzy w województwie śląskim jako dawcy i odbiorcy wsparcia. Badania zrealizowano na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65 i więcej lat, mieszkających w województwie śląskim na podstawie kwestionariusza bezpośredniego.

powrót