Pressroom

Rynek folii spożywczych, ściereczek i worków na śmieci - druga edycja badania - 2014

15-05-2014

Oferujemy Państwu raport z telefonicznego badania użytkowników folii spożywczych, ściereczek i worków na śmieci

 

Cele badawcze:

  • stopień znajomości marek folii spożywczych, ściereczek i worków na śmieci
  • najczęściej kupowane produkty z powyższych kategorii
  • oceny użytkowników - ranking marek pod względem jakości oferowanych produktów
  • kryteria wyboru: jakość, cena, wiarygodność marki, dostępność
  • średnie sumy wydatkowane przez respondentów
  • preferowane miejsca zakupu
  • poziom lojalności wobec marek

Metoda - wywiad telefoniczny, CATI.

Realizacja - 3-13 lutego 2014

Ogólnopolska reprezentatywna próba gospodarstw domowych

Liczba wywiadów: 500

Rezultat: raport z badania, zawierający tabele, wykresy oraz wnioski (PPT)

Cena: 4 500 zł + 23% VAT

porównanie z wynikami badania w roku 2012 - 1 200 zł + 23% VAT

Pliki:

powrót