Pressroom

Rozwiązania ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym - badanie dla Kancelarii Prezydenta RP

19-06-2015

Biuro Badań Społecznych Obserwator w marcu i kwietniu 2015 roku przeprowadziło na zlecenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej badanie opinii społecznej na temat rozwiązań ułatwiających pracownikom godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Respondentami były osoby pracujące (tj. zatrudnione na podstawie umowy o pracę), których współmałżonek również pracuje zawodowo, posiadające dzieci w wieku do lat 12. Ogółem zrealizowano 1009 wywiadów (wywiady bezpośrednie, metoda CAPI).

Arykuł poświęcony prezentacji wyników w Pałacu Prezydenckim


powrót