Pressroom

Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, wrzesień 2014

06-03-2015

Wizerunek pracownika socjalnego w opinii mieszkańców województwa lubelskiego oraz pracowników instytucji z nim współpracujących. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych CATI - ogółem zrealizowano 455 wywiadów z przedstawicielami instytucji i 1063 z mieszkańcami. Badania przeprowadzono w okresie od 1 sierpnia do 18 września 2014 roku.

Raport do pobrania

powrót