Pressroom

Omnibus Małopolski i Krakowski

21-01-2010

W ostatnim kwartale 2009 roku BBS Obserwator dla Klubu Jagiellońskiego przeprowadził badanie Omnibus Małopolski i Krakowski. Badanie to realizowane jest techniką wywiadów telefonicznych CATI na próbie reprezentatywnej mieszkańców Krakowa n=500 oraz na próbie reprezentatywnej pozostałych mieszkańców województwa Małopolskiego (n=500). Badanie to ma charakter badania omnibusowego i będzie powtarzane co kwartał.

Pliki:

powrót