Pressroom

Ogólnopolskie badania spółdzielczości

30-07-2017

BBS Obserwator wygrało konkurs na prowadzenie pilotażowych badań spółdzielczości dla organizacji OCDC (US Overseas Cooperative Development Council), która promuje idee spółdzielczości na całym świecie, również w Polsce po 1990 roku aktywnie przyczyniała się do tworzenia spółdzielni w nowej rzeczywistości ekonomicznej.

Celem niniejszych badań jest poznanie zależności pomiędzy przynależnością do spółdzielni, a sytuacją ekonomiczną i społeczną jej członków. Pytania dotyczą m.in. opinii na temat wpływu spółdzielczości na rozwój gospodarczy, postawy przedsiębiorczości oraz rozwój kapitału społecznego.

Projekt badawczy zakłada realizację etau jakościowego oraz ilościowego. W podejściu jakościowym realizowane będą wywiady pogłębione IDI z przedstawicielami różnych spółdzielni, a także społeczności lokalnych oraz wywiady zogniskowane grupowe FGI z członkami różnych spółdzielni.

W podejściu ilościowym przeprowadzone zostaną wywiady telefoniczne oraz bezpośrednie wśród reprezentatywnej próby ogólnopolskiej oraz wśród próby reprezentującej członków równych spółdzielni.

Raport z ogólnopolskiego badania spółdzielczości opublikowany zostanie przez OCDC w listopadzie 2017r

powrót