Pressroom

Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy, badanie dla IOM

01-03-2017

 

 

Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy

BBS Obserwator wygrała konkurs na badanie realizowane dla Międzynarodowej Organizacji d.s. Migracji (IOM), https://poland.iom.int/.

 

Badanie przebywających w Polsce migrantów z Ukrainy dotyczy świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi oraz znajomości systemu pomocy ofiarom handlu ludźmi w Polsce. Badanie stanowi część projektu ?Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi? współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy i realizowanego przez IOM we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej

Celem badania jest określenie odsetka migrantów z Ukrainy, którzy w trakcie pobytu w Polsce mogli paść ofiarą wykorzystywania bądź też zetknęli się z takimi przypadkami, a także poziomu wiedzy migrantów na temat dostępnych w Polsce mechanizmów pomocy dedykowanych ofiarom handlu ludźmi i gotowości skorzystania z nich.

Raport z badań dostępny jest na strona organizacji IOM

https://poland.iom.int/migranci-z-ukrainy-na-polskim-rynku-pracy

 

powrót