Pressroom

Bezpieczeństwo w Krakowie - badanie opinii mieszkańców

02-06-2019

Biuro Badań Społecznych Obserwator realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa cykliczne badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa - projekt prowadzony jest w dwóch etapach pomiar pierwszy w czerwcy 2019, a pomiar drugi we wrześniu 2019 roku. Badanie wykonywane jest na reprezentatywnej próbie mieszkańców Krakowa (metoda CATI, 1800 wywiadów każdy z etapów).

powrót