Pressroom

Badanie ewaluacyjne w ramach projektu: Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego.

25-11-2018

BBS Obserwator na zlecenie Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi badanie ewaluacyjne projektów w ramach działania 3.1 POWER.

Wywiady prowadzone są poprzez ankietę online dystrybuowaną mailowo oraz poprzez wywiady telefoniczne CATI.

OPIS projektu badawczego:

  1. CEAPP UJ realizuje wspólnie z Fundacją IDEA Rozwoju badanie ewaluacyjne pt. Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego. Badanie realizowane jest dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Firma BBS Obserwator została wybrana do realizacji wywiadów z osobami kompetentnymi.
  2. Badanie służy:
  • określeniu zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni,
  • określeniu luk pomiędzy potrzebami rynku pracy i pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni,
  • ocenie skuteczności projektów realizowanych w ramach Programów Rozwoju Kompetencji,
  • sformułowaniu rekomendacji dla przyszłych interwencji rozwijających kompetencje studentów.
BBS Obserwator odpowiada za realizację terenową niniejszych badań
powrót