Pressroom

Analiza potrzeb i potencjału krakowskich organizacji pozarządowych

09-11-2010

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. "Analiza potrzeb i potencjału krakowskich organizacji pozarządowych w zakresie poprawy jakości świadczonych usług we współpracy z administracją samorządową" opracowanym na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu PL 0280 pn. "MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt składał się z kilku etapów badawczych: ewaluacji programu współpracy (analiza dokumentów oraz indywidualne wywiady pogłębione), utworzenie kompleksowej bazy teleadresowej organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa, badanie CATI z krakowskimi NGO oraz zogniskowane wywiady pogłębione z przedstawicielami organizacji pozarządowych z różnych sfer działalności.

Pliki:

powrót