Pressroom

 • Badania podłużne dla CIOP

  17.05.2020
  Rozpoczęcie badań podłużnych w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy". Ankieta audytoryjna w wybranych podmiotach gospodarczych i instytucjach. więcej
 • Badanie opinii mieszkańców Warszawy dla IOM

  07.07.2019
  Badanie opinii na temat obcokrajowców mieszkających w Warszawie wśród mieszkańców Warszawy posidających polskie obywatlestwo oraz badanie opinii obcokrajowcó mieszkających w Warszawie. Badanie wykonane na dwóch próbach, pierwsza 500... więcej
 • Bezpieczeństwo w Krakowie - badanie opinii mieszkańców

  02.06.2019
  Biuro Badań Społecznych Obserwator realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa cykliczne badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa - projekt prowadzony jest w dwóch etapach pomiar pierwszy w czerwcy 2019, a pomiar drugi we... więcej
 • Badanie krakowskich gospodarstw domowych dla KHK

  05.05.2019
  Cykliczne badanie społeczne realizowane dla KHK pod nazwą "Usługi komunalne w budżetach i opiniach mieszkańców Krakowa" edycja 2019. Badanie realizowane jest na próbie reprezentatywnej 1300 gospodarstw domowych metodą wywiadu... więcej
 • Badanie satysfakcji uczestników wydarzeń w TAURON ARENA

  02.04.2019
  Wywiady bezpośrednie CAPI z uczestnikami imprez kulturalnych i sportowych organizowanych TAURON Arenie Kraków. Badanie realizowane jest do końca 2019 roku, łącznie zrealizowanych zostanie ponad 1600 wywiadów. więcej