Take a good look at reality

Pressroom

10.07.2012

Seniorzy w województwie śląskim jako dawcy i odbiorcy wsparcia - raport dla ROPS Katowice

W czerwcu bieżącego roku BBS Obserwator zrealizował badania dla ROPS Katowice pt. Seniorzy w województwie śląskim jako dawcy i odbiorcy wsparcia. Badania zrealizowano na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65 i więcej lat, mieszkających w... more

more informations »

  • build the brand

  • increase sales

  • figure out the consumer

  • grow your business