Take a good look at reality

Pressroom

06.03.2015

Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, wrzesień 2014

Wizerunek pracownika socjalnego w opinii mieszkańców województwa lubelskiego oraz pracowników instytucji z nim współpracujących. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych CATI - ogółem zrealizowano 455 wywiadów z... more

more informations »

  • build the brand

  • increase sales

  • figure out the consumer

  • grow your business