Copy Test

Copy test, czyli test reklamy, polegający na dokładnej jej ocenie ze względu na wyróżnione aspekty, takie jak zrozumiałość przekazu, aspekty wizualne, wiarygodność, atrakcyjność, itp. Copy test realizowany jest przed zamieszczeniem reklamy w mediach, a jego celem jest weryfikacja skuteczności przekazu reklamowego.