CAPI

CAPI (Computer Aided Personal Interview) to najczęściej wywiady bezpośrednie i ankiety przeprowadzane z respondentami przy użyciu laptopów lub palm-topów, zamiast tradycyjnych, „papierowych” kwestionariuszy.

BBS Obserwator przy projektach CAPI wykorzystuje oprogramowania jednej z wiodących na rynku firm – Techneos.