Badania U&A

Badania U&A, a właściwie badania Usage and Attitude to badania, których celem jest opisanie grupy docelowej danego produktu poprzez sposoby związane z konsumpcją danego produktu oraz stosunkiem do samej konsumpcji. Nacisk w tych badaniach kładzie się na zachowania konsumenckie badanych oraz postawę wobec danego produktu.

Kim jest konsument danego produktu? Dlaczego i w jaki sposób używa właśnie tego produktu? Z reguły jest to badanie ilościowe. Odnosi się do produktu już występującego na rynku. Określa stosunek użytkowników do danego rodzaju produktu. Opisuje przyzwyczajenia związane z jego zakupem, motywy związane z użytkowaniem, możliwe substytuty. Może stwierdzać postawy aktywne, wynikające z doświadczeń, lub tylko deklarowane, hipotetyczne.