Badania społeczne

Badania społeczne to ogólna nazwa badań których zadaniem jest zrozumienie i poznanie postaw i opinii. Konsumenckie badania rynku to pewien rodzaj badań społecznych o specyficznej tematyce.