Badania rynku

Badania rynku to zmysły przedsiębiorstwa. To system procedur służący zbieraniu informacji, gromadzenia jej oraz przetwarzania w celu wspierania procesów decyzyjnych. Dzięki badaniom rynku przedsiębiorcy mogą podejmować strategiczne decyzje minimalizując ryzyko popełnienia kosztownych błędów.

Generalnie badania rynku można podzielić na te, które dotyczą „wsłuchiwania się w głos konsumenta”, a więc wymagają zastosowania różnych technik badawczych z zakresu badań społecznych, psychologicznych i etnograficznych oraz na te które odnoszą się do opisu wskaźników gospodarczych, rynkowych i makroekonomicznych, a więc wymagających analiz danych zastanych oraz badań typu B2B