Badania jakościowe

Badania jakościowe pozwalają odpowiedzieć na pytanie "dlaczego"? Respondenci w sposób nieskrępowany i swobodny wypowiadają swoje myśli. Dzięki badaniom jakościowym otrzymujemy - często w sposób pośredni, nie wprost - odpowiedzi na interesujące nas kwestie.

Najbardziej popularne metody jakościowe to zogniskowane wywiady grupowe (FGI), wywiady pogłębione (IDI) oraz techniki etnograficzne.