Badania ilościowe

Badania ilościowe pozwalają zmierzyć zakres zjawiska, umożliwiają opisać w kategoriach zmiennych ilościowych. Stąd odpowiadają najczęściej na pytanie ile, kto, gdzie?

Jeżeli chcesz się dowiedzieć ilu potencjalnych klientów zechce zakupić nowy produkt? Kim są osoby, którym podoba się najbardziej zaprojektowana przez ciebie kampania promocyjna? Aby odpowiedzieć na te pytania potrzebne ci są badania ilościowe. Zadaniem badań ilościowych jest opisanie zjawiska w wyznaczonym zakresie tematycznym według przyjętych wcześniej kategorii (wskaźników, standardów). Badania te realizuje się na stosunkowo dużych próbach, dla których można stosować szereg operacji statystycznych. W realizacji tych badań konieczny jest standaryzowany kwestionariusz ankiety wywiadu, który przedkładany jest Zleceniodawcy do akceptacji, a w przypadku badań Ad Hoc powstaje on najczęściej w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą.

Najczęściej stosowane techniki badawcze to:

  • kwestionariusz wywiadu bezpośredniego (face-to-face) PAPI lub CAPI
  • kwestionariusz wywiadu telefonicznego CATI
  • ankieta pocztowa
  • ankieta ogólna
  • ankieta internetowa