Badania B2B

Badania B2B (bussines to bussines) to badania polegające na przeprowadzeniu wywiadów z przedstawicielami wybranych firm (najczęściej firm konkurencyjnych dla Zleceniodawcy). Z reguły są to wywiady swobodne realizowane przez doświadczonych i specjalnie przeszkolonych ankieterów. W zależności od problematyki badawczej, określa się rodzaj firm, wśród których należy przeprowadzić wywiady, liczbę tych firm oraz stanowisko ankietowanego. Metoda ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w badaniach marketingowych rynku dóbr inwestycyjnych oraz badaniu konkurencji

Przykładowe cele badania:

  • Badanie konkurencji
  • Badanie zadowolenia klientów instytucjonalnych
  • Stopień zadowolenia ze współpracy z określonymi podmiotami
  • Poznanie wymagań odbiorców (opinie i uwagi)
  • Lojalność klientów
  • Oszacowanie popytu na określone usługi lub produkty inwestycyjne
  • Zapotrzebowanie na określone produkty wśród badanych firm
  • Ocena szans i zagrożeń na rynku określonych produktów inwestycyjnych

Wielkość próby oraz jej charakterystyka zależy ściśle od szczegółowej problematyki badawczej.