Badania ad hoc

Badania ad hoc są jak garnitur szyty na miarę. Badania ad hoc to badania realizowane różnymi metodami przygotowywane specjalnie do zakresu problematyki opracowanej wspólnie z przedsiębiorcą.

Co należy zrobić, aby opakowanie nowego produktu było zgodne z oczekiwaniami klientów, informowało we właściwy sposób o swojej zawartości, wyróżniało się spośród innych? Jak wybrać odpowiednią i skuteczną dla danego produktu reklamę? Co zmienić w koncepcjach promocji przygotowanych przez agencję reklamową? Badania Ad Hoc czyli [tzw. badania pierwsze], realizowane są na zamówienie konkretnego, indywidualnego klienta. Przy ich projektowaniu uwzględniana jest specyfika jego potrzeb i oczekiwań. Badania Ad Hoc realizowane są za pomocą sprawdzonych metod badawczych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Na podstawie takiego uznanego szkieletu tworzy się nowe narzędzie badawcze dostosowane do szczegółowych potrzeb klienta. Przykłady: testy produktów (np. blind test, test opakowań), badania konsumentów (np. użytkowników danego produktu).